Vriendskap en Spanwerk

Vriendskappe in die werksplek kan soms ‘n taai toffie wees. Die grootste rede hiervoor is seker dat mense bang is dat professionaliteit by die agter deur sal uitvlieg. Vriendskappe in die werksplek kan egter baie voordelig wees.

Vriendskap is ‘n fondasie vir invloed

Mense se enigste vorm van sosiale kontak is dikwels by die werksplek, omdat hulle eenvoudig nie tyd kry om vriendskappe ná werk te smee nie.

Vriende kan jou help om jou saak te wen. President Abraham Lincoln het gesê: “As jy ‘n mens vir jou saak wil werf, moet jy hom eers oortuig dat jy werklik ‘n opregte vriend is.”

By die werk, is vriendskap die mees positiewe verhouding, wat jy met jou medewerkers kan aanknoop.

Vriendskap skep die raamwerk vir sukses

Waar goeie verhoudings tussen werknemers heers, vind die maatskappy in die geheel daarby baat. Wanneer werknemers dus werklik méér vir mekaar omgee as wat van hulle verwag word en daar ʼn sterk band tussen hulle is, sal produktiwiteit en spanwerk toeneem en daardeur versterk word.

Goeie menseverhoudinge kan jou help om langtermyn sukses te behaal. Theodore Roosevelt het gesê: “Die heel belangrikste bestanddeel in die formule vir sukses, is om te weet hoe om met mense oor die weg te kom.”

Daarsonder is die meeste prestasie onmoontlik en in sommige gevalle kan die prestasies wat ons wel behaal, betekenloos wees.

Vriendskap is ‘n beskutting teen onverwagte storms

Wanneer jy platgeslaan is, ‘n slegte dag beleef het of jou vrese moet konfronteer, is daar geen beter medevegter aan jou sy, as ‘n ware vriend nie.

Aristoteles het gesê: “Ware vriende is ‘n veilige toevlug”.

Ware vriende sal dan vir jou saak veg, jou weer help bou aan sukses en jou aanspoor om die lewe te konfronteer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *